Πρόσληψη εργάτη με εκ περιτροπής απασχόληση 3 ημερών και 8ωρο (Ημέρες εργασίας Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο). Ημερομίσθιο 33-Ωρομίσθιο 4,95. Για πόσες ημέρες θα πληρώνεται και για πόσες θα ασφαλίζεται τον μήνα. Θα ήθελα ένα παράδειγμα για τον μήνα Νοέμβριο και Δεκέμβριο για μισθό και ασφαλιστικές ημέρες (Ημερομηνία πρόσληψης 26/11/2018).

Αν λήγει σύμβαση ορισμένου χρόνου εργαζομένου που έχει πενθήμερο και 40ωρο και θέλω να του κάνω νέα 2μηνη σύμβαση με εκ περιτροπής 3μερη απασχόληση είναι καλύτερα να κάνω το μηχανογραφικός ορθόν (Ε7 και πρόσληψη με τους καινούριους όρους της εκ περιτροπής) ή είμαι καλυμμένος με υπογραφή μόνο της καινούριας σύμβασης εργασίας και Ε9 για την εκ περιτροπής.

Σας ευχαριστώ.