Καλημέρα,
θα θέλαμε την απάντησή σας στην ακόλουθη περίπτωση:
Εργαζόμενος- μισθωτός (πρόσληψη 14/07/2011) επί 8ώρο μόνο κάθε Δευτέρα
ασθένησε από 01/09/2017 και συνεχίζει ως και σήμερα(ίδιο κώλυμα χωρίς διακοπή)
Για τον μήνα Σεπτέμβριο αν δούλευε θα έμπαιναν 4 μέρες εργασίας-ασφάλισης ,καθώς απασχολείται μόνο Δευτέρα.Από την στιγμή που βρίσκεται σε άδεια ασθενείας από 1/09/2017 και δεν εργάζεται καθόλου ως και σήμερα , πόσες μέρες ασθένειας δικαιούται από 1/9/2017 και μετά:

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Α.Ξυνογαλάς