1η Ερώτηση :

Εργαζόμενοι με σύμβαση μερικής απασχόλησης και 4 ώρες την ημέρα εργάζονται ως εξής την βδομάδα :

1ος εργαζόμενος . Δύο συνεχόμενες μέρες

2ος εργαζόμενος . Τρεις συνεχόμενες μέρες

3ος εργαζόμενος . Τρεις μη συνεχόμενες μέρες

Δικαιούται ή όχι κάποιος από τους παραπάνω εργαζόμενους ασφάλιση μιας επιπλέον μέρας και αν δικαιούται τότε υπάρχει υποχρέωση και καταβολής επιπλέον μισθού μιας μέρας ?

2η Ερώτηση :

Στην εκ περιτροπής απασχόληση υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός (π.χ. εννέα μήνες ) και αν αυτό συμβεί τι επιπτώσεις έχει ο εργοδότης ?

3η Ερώτηση :

Όταν οι εργαζόμενοι δεν αμείβονται από τον εργοδότη μέσω τράπεζας, αλλά με μετρητά , εκτός από το φορολογικό πρόβλημα που δημιουργείται (μη αναγνώριση της δαπάνης) , υπάρχει και κάποια επίπτωση από το ΕΦΚΑ-ΙΚΑ ή από την επιθεώρηση εργασίας στον εργοδότη ή τους εργαζόμενους ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ .