Παρακαλώ τη συνδρομή σας στα παρακάτω και όπου η άποψη μας δεν είναι ορθή να μας διορθώσετε:

1. Ο διαχειριστής Ι.Κ.Ε. εφόσον έχει αποφασιστεί από τη συνέλευση των εταίρων και προβλέπεται από το καταστατικό μπορεί να λαμβάνει διαχειριστική αμοιβή.
Η αμοιβή αυτή υπόκειται σε χαρτόσημο και υποβάλλεται στο taxisnet. Στον Ε.Φ.Κ.Α. (Ι.Κ.Α.) δεν στέλνουμε αρχείο αποδοχών όπως συμβαίνει με τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Σε εταιρία παροχής γευμάτων, ο διαχειριστής επιτρέπεται να εργάζεται ως σερβιτόρος? Συγκεκριμένα, ο διαχειριστής θα εργάζεται στο κατάστημα σε όποια θέση υπάρχει ανάγκη για την εξυπηρέτηση των πελατών. Το ερώτημα μας, τίθεται προκειμένου να είναι εξασφαλισμένος ο διαχειριστής για την υπηρεσία που θα παράσχει σε ενδεχόμενο έλεγχο του Ι.Κ.Α. ώστε να μην τεθεί θέμα ασφάλισης ως μισθωτός.

Να επισημάνω ότι η εταιρείας δεν είναι μονοπρόσωπη.

Παρακαλώ για τη συνδρομή σας,