ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ - ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΜΙΣΘΟ 1.000,00 € ? ΚΑΙ ΕΑΝ ΝΑΙ ΕΩΣ ΠΟΙΟ ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΩ ?ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΠΩΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΕΩΣ 31/12/2016 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ.ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΛΑΒΩ ? ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΩ ? Π.Χ. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΕ ΕΕ ΕΠΕ ΙΚΕ ΑΕ ..... ? ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΝΟΜΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟ ?