Καλησπέρα σας. Παρακαλώ να απντήσετε στο ακόλουθο ερωτημά μου.

Αναφέρομαι σε εταίρο και διαχειριστή Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. ο οποίος ταυτόχρονα είναι και μισθωτός σε άλλη επιχείρηση.

Μέχρι στιγμής ο εταίρος και διαχειριστής επειδή η Μ.Ι.Κ.Ε. δεν έχει κάνει ποτέ διανομή κερδών αφενός, αλλά και επειδή όπως προαναφέρθηκε, είναι μισθωτός σε άλλη επιχείρηση, πληρώνει στον ΕΦΚΑ επιπλέον- δηλαδή εκτος από τις εισγορές ΙΚΑ- μόνον 10,00 ευρώ.

Εαν τώρα οριστεί επιχειρηματική αμοιβή΄ποιές επιπλέον υποχρεώσεις θα υπάρξουν;

Σύμφωνα με την δημοσιευθείσα στη Διαύγεια απόφαση Δ.15/Δ 619/ 15 /13-4-2018 στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι θα καταβάλονται εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4387/2016, δηλαδή 26,95% επι του ποσού της επιχ. αμοιβής.

Τα ερωτήματά μου είναι τα ακόκουθα;

1. Ασφαλιστικά αυτό θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, συνεπώς δεν θα επηρεάσει το ποσό των 10,00 που αναφέρθηκε παραπάνω;

2. Στο ποσό της επιχ. άμοιβής εκτος απο την παρακράτηση το 26,95% για τον ΕΦΚΑ, θα γίνεται και παρακράτηση φόρου και με ποιά κλίμακα;

Σας ευχαριστώ