Τα δεδομένα είναι τα κάτωθι:
Μισθωτή πλήρους απασχόλησης από τον 11/2013 έως και σήμερα χωρίς καμία διακοπή στην ασφάλισή της, πλήρους ασφάλισης όλο αυτό το διάστημα(για κάποιο διάστημα με 586,08€ μηνιαίως και για κάποιο με παραπάνω), έκανε και έναρξη εργασιών τον 11/2017. Τον 8/2016 είχε αποκτήσει τέκνο με συνέπεια να απέχει από την εργασία της 56 ημέρες πριν τον τοκετό, 63 μετά αλλά και για επιπλέον έξι μήνες κάνοντας χρήση του εξαμήνου που δίνει ο ΟΑΕΔ. Η ατομική της επιχείρηση για το φορ. έτος 2017 ήταν ζημιογόνος. Εξαιτίας της γέννησης του τέκνου το 2016 και των αδειών που ανέφερα παραπάνω απεικονίζονται στη δήλωση φορ ετους 2016 εισοδήματα μικρότερα από όσα θα αντιστοιχούσαν αν εργαζόταν κανονικά. Ερωτάται αν είναι σωστό που ο ΕΦΚΑ τη χρεώνει όχι με 10€ μηνιαίως, αλλά με πολύ παραπάνω, μη αναγνωρίζοντας ουσιαστικά το διάστημα των αδειών αυτών (που φυσικά πληρωνόταν από το κράτος-ΙΚΑ & ΟΑΕΔ). Τέλος να σημειώσω πως δεν υπάρχει εκκαθάριση στο λογ/σμό της στον ΕΦΚΑ έως σήμερα..
Ευχαριστώ!