Ασφαλισμένος εργάζεται ως μισθωτός με 25 ημερομίσθια/μήνα δηλ. πλήρης απασχόληση και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 14.500€. Παράλληλα ασκεί και επιχειρηματική δραστηριότητα με ατομική επιχείρηση και με ετήσια φορολογητέα καθαρά κέρδη 13.500€. Ο ασφαλισμένος ισχυρίζεται ότι επειδή εργάζεται με πλήρη απασχόληση θα πρέπει να πληρώνει ως επιχείρηση μόνο την εισφορά των 10€ υπέρ ΟΑΕΔ και όχι εισφορά 26,95% επί των 13.500€ που αναφέρεται στο ειδοποιητήριο του ΕΦΚΑ και οτι η διαδικασία γίνεται με αίτηση στον ΟΑΕΕ. Διευκρινήστε μου παρακαλώ τι ισχύει στην συγκεκριμένη περίπτωση.