Καλησπέρα σας,

Θέσαμε σε αναστολή υπάλληλος μας, ο οποίος έχε παράλληλα και ατομική επιχείρηση.

Θα λάβει το επίδομα για την αναστολή Νοεμβρίου ή ΄όχι, και με ποιο σκετικό?