Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Πως απεικονίζεται φορολογικά η πώληση ΦΔΧ από κοινωνία αυτοκινητιστών;

Έχουμε την περίπτωση Κοινωνίας αυτοκινητιστών, η οποία επώλησε δύο Φ.Δ.Χ. μαζί με την άδεια κυκλοφορίας τους (με παληές άδειες πριν την έναρξη ισχύος του Ν.3887/2010), σε νεοιδρυόμενη Μεταφορική Εταιρεία η οποία κατά το χρόνο της πώλησης είχε άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα. Το τιμολόγιο εκδόθηκε στο έτος 2017 χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ και καταβλήθηκε πριν τη μεταβίβαση της αδείας ο φόρος του άρθρου 10 του Ν.3887/10 2% επί της αξίας του κάθε ΦΔΧ οχήματος σύμφωνα με το τιμολόγιο που εκδόθηκε. Η Κοινωνία κατόπιν υπέβαλλε διακοπή δραστηριότητας. Τώρα που υποβάλλουμε την δήλωση της Κοινωνίας το ερώτημα είναι ποιά η φορολογική μεταχείρηση του ποσού τιμολογίου αυτού πώλησης των ΦΔΧ μαζί με την άδεια τους και σε ποιόν κωδικό στο Ε3 ή και στο Ν θα αποτυπωθεί.
Σας ευχαριστούμε
Με εκτίμηση
Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος της εν λόγω κοινωνίας έπρεπε να γίνει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία διακοπής.
Η αξία του τιμολογίου πώλησης στο ύψος που ξεπερνά την αναπόσβεστη αξία του αυτοκινήτου θα καταχωρηθεί στο Ε3 στον πίνακα Δ8 και στον κωδικό 422 και το ίδιο ποσό θα καταχωρηθεί και στο Ν στην δεύτερη σελίδα στον κωδικό 470.
Σημειώνουμε ότι για μεταβιβάσεις από 17/1/2018 έχουν αλλάξει οι διατάξεις και ισχύουν όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1103/2018.

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης