Καλησπέρα σας και Χρόνια πολλά,

Σε Κοινωνία Αυτοκινητιστών Φ.Δ.Χ. όπου δύο αδέρφια συμμετέχουν από 50% έχουν προσληφθεί με σύμβαση μερικής απασχόλησης οι σύζυγοι (γυναίκες ) ως υπάλληλοι γραφείου και ασφαλίζονται για 4 ώρες καθημερινά.
Είναι σωστό αυτό? ή πρέπει να ασφαλιστούν επί 8 ωρού με 25 ημέρες ένσημα το μήνα?

Δηλαδή η Κοινωνία Αυτοκινητιστών (όχι ταξί αλλά φορτηγά) μπορεί ως νομικό πρόσωπο να ασφαλίζει μειωμένα ως προς τι ημέρες ασφάλισης και τις ώρες συγγενείς ά ,β, βαθμού των Κοινωνών ή δεν μπορεί όπως  στις ατομικές επιχειρήσεις όπου ισχύει η υποχρεωτική ασφάλιση 8 ώρου επί 25 ημερων ?