ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΔΧ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3888/10(ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΠΟΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΘΟΥΝ;