Καλημέρα σας,

Θα ήθελα σας παρακαλώ κάποιες διευκρινήσεις για την συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Οι δαπάνες που έχει κάποιος αγρότης είναι ΤΟΕΒ,ΕΦΚΑ,Εργόσημα,Ενοίκια,Καύσιμα. Όλα αυτά τα καταχωρώ στον πίνακα Ζ γιατί από εκεί ξεκινάμε την συμπλήρωση του εντύπου με κωδ.385 , μετά το ποσό αυτό μεταφέρεται στον κωδ.323 όπου έτσι βγαίνει μεγάλο ποσοστό μικτού κέρδους. Σε κάποιο σεμινάριο μας είπαν ότι σωστά συμπληρώνεται ο πίνακας Ζ,κωδ 385 αλλά όλα τα έξοδα ΤΟΕΒ/Εργόσημα/Ενοίκια/Καύσιμα πηγαίνουν στον κωδ.317 και μόνο ο ΕΦΚΑ πηγαίνει στον κωδ.323 με αποτέλεσμα το ποσοστό μικτού κέρδους να βγαίνει μικρότερο. Για τους αγρότες είχε ειπωθεί ότι καλό θα είναι το ποσοστό μικτού κέρδους να βγαίνει κοντά στο 20% διαφορετικά προκαλείς έλεγχο. Ποιός είναι ο σωστός τρόπος συμπλήρωσης του Ε3;

Ευχαριστώ