Αγρότης με βιβλία και κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εκτός από την παραγωγή και πώληση των δικών του αγροτικών προϊόντων ευκαιριακά κάνει και τις εξής εργασίες :

1) Μεταφέρει με το τρακτέρ του ελιές τρίτων από τα κτήματα τους προς τα ελαιοτριβεία,

2) Αναλαμβάνει και μαζεύει τις ελιές τρίτων με μηχανήματα ή χωρίς,

3) Αναλαμβάνει διάφορες εργασίες σε κτήματα τρίτων όπως οργώματα, ψεκασμούς και γενικά υποστηρικτικές εργασίες προς τους αγρότες

Σε κάθε εργασία τι ΦΠΑ πρέπει να μπει και το εισόδημα από αυτές τις εργασίες θεωρείται αγροτικό ή επιχειρηματικό;