Αγρότης κανονικού καθεστώτος έχει δηλωμένο ΚΑΔ 01.61.10.00 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή , δηλαδή με δικά του μηχανήματα οργώνει χωράφια άλλων αγροτών και εκδίδει για αυτές τις υπηρεσίες ΤΠΥ . Ερωτώ εάν το εισόδημα αυτό θα το χειριστώ ως αγροτικό εισόδημα ή ως εισόδημα από παροχή υπηρεσίας , με διαχωρισμό στο έντυπο Ε3.

Ευχαριστώ.