Κατά την υποβολή του περιβαλλοντικού τέλους εκ παραδρομής υποβλήθηκε αρχική δήλωση με ποσό 29 ευρώ ενώ το ποσό προς απόδοση είναι 5 ευρώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης με μείωση του ποσού από 29 σε 5 ευρώ θα επιβληθεί κάποιο πρόστιμο και αν ναι ποιο θα είναι αυτό.
Και σε περίπτωση που δεν υποβληθεί τροποποιητική δήλωση και πληρωθεί το αρχικό πόσο τα 29 ευρώ μελλοντικά αν διαπιστωθεί το λάθος τι επιπτώσεις μπορεί να έχει.
παρακαλώ η απάντηση σας το συντομότερο δυνατό.
ευχαριστώ.