Σε περίπτωση αγοράς/ πώλησης επενδυτικού αγαθού με απαλλαγή από ΦΠΑ, τι κωδικούς συμπληρώνει στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ τόσο ο αγοραστής (αποτελεί πράξη λήπτη και γίνεται χρεοπίστωση ή κάτι άλλο...), όσο και ο πωλητής?