Μια ΕΠΕ με έδρα τη Βουλγαρία για να προβεί σε αγορά ακινήτου στην Ελλάδα ποια είναι η διαδικασία και ο φόρος που πρέπει να καταβάλλει για την αγορά, και εάν υπόκειται σε ετήσιο φόρο 15% της αντικειμενικής αξίας