Εαν σε ένα ακίνητο κάποιος είχε το 25% πλήρη κυριότητα και στην συνέχεια κληρονομεί το 9,375%. Το ερώτημα μου είναι εάν το 9,375% που κληρονομήθηκε θα γραφτεί σε ξεχωριστή γραμμή ή θα μεταβάλλουμε το παλαιό δικαιώμα και από 25% θα το κάνουμε 25%+9,375%=34,375% ?