Ατομική επιχείρηση θα κάνει έναρξη με αντικείμενο την πώληση χειροποίητων πλεκτών ,χειροποίητων κοσμημάτων και λοιπών συναφών χειροποίητων ειδών . Ένα μέρος των πωλήσεων θα γίνονται από το κατάστημα οπότε θα εκδίδονται κατά περίπτωση ΑΛΠ από ΦΤΜ ή τιμολόγιο .
Η επιχείρηση θα έχει και ιστοσελίδα από όπου οι πελάτες θα παραγγέλνουν και τα εμπορεύματα θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς..
Για τις παραγγελίες-πωλήσεις μέσω internet έχω τις εξής ερωτήσεις:
1ον : Όταν οι πωλήσεις είναι προς ιδιώτες θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην Ελλάδα και θα εκδίδεται ΑΛΠ από ταμειακή μηχανή που θα συνοδεύει το εμπόρευμα .Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εκδίδεται και δελτίο αποστολής?

2ον: Όταν οι πωλήσεις θα γίνονται προς ιδιώτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκδίδονται ΑΛΠ από ταμειακή μηχανή με ΦΠΑ?Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εκδίδεται και δελτίο αποστολής?

3ον : Όταν οι πωλήσεις αφορούν επιτηδευματίες στη Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκδίδονται τιμολόγια χωρίς ΦΠΑ και θα υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας?

4ον : Όταν πωλούνται εμπορεύματα σε ιδιώτες ή επιτηδευματίες σε χώρες εκτός ΕΕ(πχ ΗΠΑ) τι στοιχεία θα εκδίδονται ?Θα χρεώνεται ΦΠΑ ?

Θέλω να σημειώσω ότι οι πωλήσεις μέσω internet προς ΕΕ ή ξένα κράτη δεν θα ξεπερνούν τις 2000,00€ ετησίως .Θα πρέπει να δηλωθούν αυτές οι πωλήσεις ως εξ αποστάσεως και να υποβληθεί Μ12 ?

Ευχαριστώ!