Σε δύο αδέλφια ανήκουν με ποσοστό συνιδιοκτησίας  αγροτεμάχια με ελαιόδεντρα  και αμπέλια  σταφίδα .Είναι δημόσιοι υπάλληλοι , δεν είναι κατ επάγγελμα αγρότες  και δήλωώναν κάθε χρόνο το αγροτικό εισόδημα με βάση τον τεκμαρτό προσδιορισμό μέχρι και το  2013 και επίσης την επιδότηση που έλαβε καθένας .Κατά το ετος  2014, που ισχύει ο λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος , έχουν συγκεντρώσει όλα τα έξοδα τους , όμως τα παραστατικά εξόδων ( ΑΛΠ και ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ )  έχουν εκδοθεί στο όνομα του ενός αδελφού και επίσης και τα παραστατικά  εσόδων 
( ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ) πάλι έχουν εκδοθεί στο όνομα του ενός αδελφού ( στο ίδιο όνομα έχουν εκδοθεί τα έσοδα και τα έξοδα )  , ενώ αφορούν δαπάνες και έσοδα και των δύο αδελφών . Επιδότηση λαμβάνουν και οι δύο αδελφοί . 
Πως θα χειριστώ  στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους  2014 τα παραπάνω έσοδα και έξοδα ? Θα καταγράψω σε ένα αρχείο τα έσοδα και τα έξοδα επιμερισμένα κατά 50% σε καθέναν ιδιοκτήτη ? Υφίσταται πρόβλημα  για τα εκδοθέντα παραστατικά στο όνομα του ενός ?

Επι του ιδίου θέματος να μας απαντήσετε εάν προκύπτει υποχρέωση των μη επαγγελματιών αγροτών να υποβάλλουν ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ  (ΠΟΛ.1078/2014 ) γα τις συναλλαγές τους έσοδα και έξοδα .

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια 
Με εκτίμηση