Η επιχείρηση λειτουργεί με 6ημερη απασχόληση.

απασχολεί έναν έμμισθο και έναν ημερομίσθιο με εκ περιτροπή απασχόληση, 3 ημέρες την εβδομάδα με πλήρη ωράριο, 8 ώρες.

πόσα ενσημα δικαιούνται;
ισχύει ο κανόνας 3+1 για τις ημέρες ασφάλισης σε εξαήμερη απασχόληση;