γραφείο τελετών εκδίδει τιμολόγιο στο οποίο αναφέρεται σε ένα μέρος η αμοιβή του γραφείου και σε άλλο οι δαπάνες για λογαριασμό του πελάτη, κάποιες από τις δαπάνες αυτές έχουν εκδοθεί στο όνομα του πελάτη και κάποιες το όνομα του γραφείου τελετών.
1) οι δαπάνες που έχουν εκδοθεί στο όνομα του πελάτη αναγράφονται πληροφοριακά και δε καταχωρούνται στο βιβλίο?
2) οι δαπάνες που έχουν εκδοθεί με τιμολόγιο στο όνομα του γραφείου για λογιαριασμο του πελατη πως καταχωρούνται στο βιβλίο ?