Ηλεκτρολόγος κατασκευάζει διάφορες κατασκευές (π.χ ηλεκτρολογικός πίνακας) οι οποίες αποτελούνται από διάφορα υλικά και εξαρτήματα(π.χ καλώδια,βίδες,σωλήνες κτλ).Ερωτώ τα εξής
α)Μία κατασκευή τέτοια είναι δυνατόν να τιμολογιθεί και στο τιμολόγιο να αναφέρεται μόνο η ονομασία της τελικής κατασκευής δηλαδή π.χ > χωρίς να αναφέρεται ξεχωριστά το κάθε υλικό που χρησιμοποιήθηκε?
β)Τα υλικά μπορούν να αφαιρεθούν από την αποθήκη με ένα εσωτερικό δελτίο αποστολής ώστε σε πιθανό έλεγχο να αποδείξω τι υλικά έχω χρησιμοποιήσει για την κατασκευή αφου δεν θα αναφέρονται αναλυτικά στο τιμολόγιο?
β)Στη τελική ονομασία > μπορώ να συμπεριλάβω και την αξία της παροχής υπηρεσίας χωρίς να είμαι αναγκασμένος να κόψω ξεχωριστώ τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών?
γ)Τι παραστατικό τελικά θα εκδοθεί?
δ)Επειδή σε αγροτικές περιοχές τυγχάνει η παραπάνω κατασκευή να έχει πολλούς συνιδιοκτήτες για το λόγο ότι οι αγρότες συνεταιρίζονται σε διάφορες κατασκευές πώς είναι εφικτό η αξία του παραπάνω τιμολογίου να μοιραστεί σε μία ομάδα π.χ 10 αγροτών?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.