Ελληνική εταιρεία πληρώνεται από Γερμανική εταιρεία για δικαιώματα που αφορούν Έλληνα καλλιτέχνη τον οποίο εκπροσωπεί η Ελληνική εταιρεία.
Α.Πρέπει η Ελληνική εταιρεία να πληρώσει παρακράτηση φόρου ή οποιοδήποτε άλλο φόρο; Αν μας παρακρατεί η Γερμανική εταιρεία φόρο, αυτός εκπίπτει σαν έξοδο ή αφαιρείται από τον συνολικό φόρο με βεβαίωση από την Γερμανική εταιρεία στην Ελλάδα.
Β.Η Ελληνική εταιρεία θα κάνει κανονικά παρακράτηση 20% στον Έλληνα καλλιτέχνη ή ισχύει κάτι διαφορετικό επειδή προέρχονται τα δικαιώματα από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.