Η ΠΟΛ 1100/2019 καθορίζει την διαδικασία απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου απο δικαιώμαατα .

Πρίν την εφαρμογή της ΠΟΛ1100 /2019 όπου η δήλωση παρακρατούμενου φόρου απο τα δικαιώματα κατατίθενταν στην ΔΟΥ χειρόγραφα την σύμβαση αποφυγής διπλήςς φορολογίας εισοδήματος την καταθέταμε επίσης στην ΔΟΥ και παραλαμβάναμε όμοιο αντίγραφο .

Ποιά είναι η διαδικασία σχετικά με την κατάθεση της Σύμβασης Αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος μετά την εφαρμογή της ΠΟΛ 1100/2019 ?Κατατίθεται στην ΔΟΥ ?