Ανώνυμη εταιρία με έδρα στην ημεδαπή χρησιμοποιεί εφαρμογές ή μέρη εφαρμογών λογισμικού ως υπηρεσία και καταβάλει μηνιαίο μίσθωμα σε εταιρία στην Κροατία, Ιρλανδία (Google) και Ισπανία.
Επίσης η ίδια εταιρία χρησιμοποιεί πιστοποιητικά ασφαλούς πρόσβασης (SSL CERTIFICATES) με ετήσια χρέωση απο την Αμερική και διατήρηση διαδυκτιακών ονομάτων (domain name services) απο τη Αυστραλία. Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε 1) αν πρέπει να γίνει παρακράτηση φόρου στις παραπάνω χρεώσεις, αν δηλαδή υπάγονται στο άρθρο 62 του Ν.4172/2013 2) εαν απαιτείται να ζητήσουμε φορολογικό πιστοποιητικό απο τους παραπάνω προμηθευτές για να κατατεθούν στη ΔΟΥ.3) Υπάρχει ελάχιστο ποσό κάτω απο το οποίο δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.4172/13 για λήψη υπηρεσιών απο αλοδαπές επιχειρήσεις?