Ελληνικό κολλέγιο πληρώνει αμοιβές για royalties σε Γαλλικό και Αγγλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο προκειμένου να απονέμει αναγνωρισμένα απο αυτά πτυχία.

Τα ανωτέρω κρατικά πανεπιστήμια αποτελούν νομικές οντότητες και υπόκεινται οι αμοιβές σε αυτά σε παρακράτηση φόρου βάσει της ΠΟΛ.1042/2015 και, ποιά είναι τα ποσοστά παρακράτησης για τις ανωτέρω δύο χώρες;

Αναγνωρίζονται φορολογικά οι παραπάνω αμοιβές και, σε περίπτωση που έχει υποχρέωση για δήλωση παρακρατούμενου φόρου και δεν διενεργήσει, τι επιπτώσεις υπάρχουν ως προς τον φόρο αυτό και την αναγνώριση της δαπάνης σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο;