Εκδόθηκε Τιμολόγιο από Ελβετική Εταιρεία προς Ελληνικη Εταιρεία με περιγραφή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που αφορά διάρκεια ορισμένη δύο μηνών. Ποιές υποχρεώσεις προκύπτουν για την Ελληνική επιχείρηση που υποχρεούται βάσει του συμφωνητικού που έχουν υπογράψει οι δύο εταιρείες να καταβάλλει τη δαπάνη με τον όρο ο πελάτης υποχρεούται να πληρώσει πέρα από την αμοιβή κάθε φόρο, δασμούς, μεταφορικά, ασφάλεια και οποιαδήποτε επιβάρυνση προκύπτει . Έχουμε υποχρέωση να αποδώσουμε φόρο βάσει του άρθρου 61και 64 του Ν.4172/13? Ποιά είναι η νόμιμη διαδικασία που πρέπει να τηρήσουμε για την πληρωμή αυτής της δαπάνης αδειών χρήσης λογισμικού σε Εταιρεία της Ελβετίας ?
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πολύτιμη απάντηση.
Με εκτίμηση