Ιταλική εταιρία στέλνει με Δελτίο Αποστολής σε Ελληνική ανώνυμη εταιρία μεταχειρισμένο μηχάνημα συσκευασίας τσαντών (για πάγιο της), το τιμολόγιο όμως εκδίδεται από Ελβετική εταιρία (μεσάζων).
Η εξώφληση του τιμολογίου γίνεται σε λογαριασμό της Ελβετικής εταιρίας σε τράπεζα της Ελβετίας.

Τό ερώτημα είναι

Α) Η συναλλαγή θεωρείται ενδοκοινοτική συναλλαγή και θα δηλωθεί σαν συναλλασόμενος η Ιταλική εταιρία.
β) πρέπει να γίνει εκτελωνισμό και να πληρωθεί ΦΠΑ, ενώ έχει έρθει το μηχάνημα από χώρα της ευρωπαικής ένωσης.

Ευχαριστώ