Αλλοδαπό υποκατάστημα παραλαμβάνει εμπορεύματα από Ιταλική επιχείρηση και τα οποία τιμολογούνται από την Ιταλική επιχείρηση στην έδρα του που είναι στην Βουλγαρία .

Έχουμε δυο περιπτώσεις, για την τύχη των εμπορευμάτων.

Α) Τα εμπορεύματα αποθηκεύονται στο αλλοδαπό υποκατάστημα (μόνιμη εγκατάσταση)

και μαζί με άλλα εμπορεύματα του υποκαταστήματος εξάγονται από την Ελλάδα σε τρίτη χώρα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1)Θεωρείται τριγωνική ανάλλαγη με την προϋπόθεση ότι εδώ έχουμε κεντρικό και

υποκατάστημα ,και δεν θα τιμολογήσει η έδρα τα εμπορεύματα στο υποκατάστημα διότι θα εξαχθούν από Ελλάδα με δικό της τιμολόγιο.

2)Ποιες ακριβώς οι υποχρεώσεις της έδρας και του υποκαταστήματος όσον άφορα

σε intrastate και listing

Β) Τα εμπορεύματα αποθηκεύονται στο αλλοδαπό υποκατάστημα (μόνιμη εγκατάσταση) και πωλούνται στο εσωτερικό της χώρας (Ελλάδα),με τιμολόγια του υποκαταστήματος κανονικά με φπα(παράδοση στο εσωτερικό της χώρας) . Σε προηγούμενη ερώτηση που σας είχα υποβάλλει στις 6/1/2017 μου απαντήσατε ότι το υποκατάστημα αλλοδαπής αν και δεν διαθέτει ανεξάρτητη ή χωριστή νομική προσωπικότητα, η σχέση με το κεντρικό θεωρείται ως σχέση ανεξάρτητων επιχειρήσεων και τα αποστελλόμενα αγαθά ή οι παρεχόμενες προς αυτό υπηρεσίες τιμολογούνται.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1)Άρα σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να μου τιμολογήσει η έδρα στο κόστος τα εμπορεύματα η με ένα μικρό ποσοστό κέρδους .

2)Ποιες ακριβώς οι υποχρεώσεις της έδρας και του υποκαταστήματος όσον άφορα

σε intrastate και listing

3)Θεωρείται ενδοομιλικη συναλλαγή η ως άνω περίπτωση

Παρακαλώ να μου απαντήσετε όσον το δυνατόν αναλυτικά και τεκμηριωμένα.