Α. Ελληνας (EL ΑΦΜ) παραγγέλνει ανταλλακτικά που προορίζονται για πλοίο, σε Ιταλό (ΙΤ ΑΦΜ)
με παράδοση σε πλοίο ελληνικής ναυτιλιακής ,που εκτελεί πλόες εξωτερικού , και βρίσκεται
σε λιμάνι της Ολλανδίας.
Τι ενέργειες απαιτούνται για να γίνει χρήση του άρθρου 27 και ο Έλληνας δεν επιβάλει ΦΠΑ στο
τιμολόγιο που θα εκδώσει στην ναυτιλιακή εταιρεία ?
Β. Το ίδιο με το πλοίο να βρίσκεται σε λιμάνι τρίτης χώρας ?
Γ. Επίσης αν ο Έλληνας παραγγείλει τα ανταλλακτικά από ΚΙΝΑ και το πλοίο βρίσκεται σε λιμάνι της ΚΙΝΑΣ?
Ευχαριστώ