Ελληνική Επιχείρηση κάνει απευθείας εξαγωγή εμπορευμάτων στη Κίνα κατόπιν εντολής Κυπριακής εταιρίας. Σύμφωνα με τη ΠΟΛ.1167/2-7-2013 η ελληνική επιχείρηση αντιμετωπίζεται ως εξαγωγέας.
Εκδίδει τιμολόγιο προς τη Κυπριακή εταιρία παραδοτέα στη κινεζική εταιρία. Τι πρέπει να κάνει η
Ελληνική επιχείρηση ως προς το ΦΠΑ, LISTING,INTRASTAT;