Καλημέρα σας,

Το θέμα μου αφορά επιβολή - χειρισμό ΦΠΑ σε επισκευές σκαφών εντός και εκτός Ελλάδας (αναφορά και σε ΠΟΛ 1119/2015), σε επιτηδευματίες και μη, όπως και τοποθετήσεις υλικών πάνω σε σκάφη. Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις που θα ήθελα τεκμηριωμένη απάντηση είναι οι εξής:

Δεδομένα: Ελληνική επιχείρηση - κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

1. Χρεώνεται ΦΠΑ (Ελληνικός) σε επισκευή σκάφους ή πώληση υλικών που ενσωματώνονται στο σκάφος που διέρχεται τα σύνορα μας (παροχή ή/και πώληση εντός Ελλάδας) το οποίο ανήκει σε εταιρεία εξωτερικού εντός Ευρωπαϊκής ένωσης (επαγγελματικό που ανήκει σε εταιρεία π.χ σε Ιταλική εταιρεία, όχι σε τρίτη χώρα) ? Δικαιολογητικά αν έχει απαλλαγή?

2. Χρεώνεται ΦΠΑ (Ελληνικός) σε επισκευή σκάφους ή πώληση υλικών που ενσωματώνονται στο σκάφος που διέρχεται τα σύνορα μας (παροχή ή/και πώληση εντός Ελλάδας) το οποίο ανήκει σε εταιρεία εξωτερικού εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης (επαγγελματικό που ανήκει σε εταιρεία π.χ σε Αιγυπτιακή εταιρεία, όχι σε χώρα εντός Ε.Ε) ? Δικαιολογητικά αν έχει απαλλαγή?

3. Σε επισκευή σκάφους ή/και πώλησης υλικών που ενσωματώνονται σε αυτό εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, (π.χ Ιταλία τόπος παροχής ή/και πώλησης) σε ιδιώτη, οφείλεται Ιταλικός ΦΠΑ? Ο Ιταλικός ΦΠΑ θα αποδοθεί από την Ελληνική Επιχείρηση μέσω φορολογικού αντιπροσώπου ο οποίος θα αποδώσει τον Ιταλικό ΦΠΑ? Με ποια διαδικασία?

4. Σε επισκευή σκάφους ή/και πώλησης υλικών που ενσωματώνονται σε αυτό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ Αίγυπτοςτόπος παροχής ή/και πώλησης ) σε ιδιώτη, οφείλεται ΦΠΑ? Με ποια διαδικασία?

5. Σε επισκευή σκάφους ή/και πώλησης υλικών που ενσωματώνονται σε αυτό εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, (π.χ Ιταλία τόπος παροχής ή/και πώλησης) σε ιδιώτη, αλλά το Τιμολόγιο εκδίδεται στην ασφαλιστική εταιρεία του ιδιώτη απευθείας από εμάς οφείλεται ΦΠΑ ή γίνεται η διαδικασία της αντίστροφης υποχρέωσης ΦΠΑ?

Αναμένω απαντήσεις διακριτά για το κάθε ερώτημα,

Σας ευχαριστώ,