Επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία αγόρασε απο Γερμανία πάγιο ένα φορτηγό στις 5/9/2017 άξιας 10000 χωρίς χρέωση ΦΠΑ στο τιμολόγιο του εξωτερικού . Στο τελωνείο στις 9/10/17 του έβγαλαν φορολογική βάση, τα 13010,00 και πλήρωσε το αντίστοιχο ΦΠΑ των 3845,65 στις 9/10/2017.
Ερώτημα 1) σε ποιο τρίμηνο (γ΄ή δ) εκπίπτει το ΦΠΑ του τελωνείου από την τριμηνιαία δήλωση ΦΠΑ δεδομένου ότι η καταβολή φόρου έγινε 9/10 και το τιμολόγιο του εξωτερικού μου είναι 5/9 ?

Σας παρακαλώ ενημερώστε με όσο γίνεται πιο σύντομα