ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ .ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΘΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΠΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΣΤΟ ΜΗΝΑ .
ΕΡΩΤΗΣΗ : ΣΤΟ ΤΠΥ ΘΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΦΠΑ 24% ;