Ιερός Ναός έχει τοποθετήσει φωτοβολταικό στέγης 10 kwh σε επαγγελματικό ακίνητο (καφενείο) το οποίο εκμισθώνει. Τα έσοδα από το φ/β είναι φορολογητέα ?

Αν ναι, θα πρέπει να συμπληρωθούν ποσά από τα έσοδα και τα έξοδα που εκπίπτουν στον πίνακα ΣΤ του Ε3 ή θα συμπληρωθούν ποσά μόνο στον πίνακα 2Β του εντύπου Ν ?

Παρακαλώ ενόψει της λήξης των φορολογικών δηλώσεων, για την συντομότερη δυνατή απάντηση σας.

Με εκτίμηση,

Ρασούλης Γιάννης