Συνταξιούχος του Δημοσίου τα τελευταία χρόνια δηλώνει και εισοδήματα από αγροτικές εκμεταλλεύσεις χωρίς όμως να ανήκει σε κάποιο καθεστώς (ειδικό ή κανονικό). Τώρα θα πρέπει να ενταχθεί υποχρεωτικά έστω στο ειδικό καθεστώς? (για το κανονικό δεν τηρεί τις προϋποθέσεις). Κι αν ενταχθεί υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστεί η σύνταξή του? Αν παραμείνει ως έχει θα υπάρχει πρόβλημα?