Καλησπέρα σας,
Συνεργείο επισκευής επιβατικών αυτοκινήτων, στις 23/11/2016 πρόσθεσε στο τμήμα μητρώου της εφορίας, μια δευτερεύουσα δραστηριότητα που αφορά την αγροτική δραστηριότητα και συγκεκριμένα την καλλιέργεια ελιών για την παραγωγή ελαιολάδου. Ο λόγος της προσθήκης αυτού του ΚΑΔ είναι επειδή εμφανίζει στη δήλωση Ε3 έσοδα απο πώληση ελαιολάδου που προέρχεται απο την καλλιέργεια των ελιών, έσοδα απο επιδοτήσεις και έξοδα αγροτικής δραστηριότητας. Όμως το συνεργείο για την κύρια δραστηριότητα του έχει πάρει απαλλαγή απο το ΦΠΑ απο 01/01/2015, λόγω τζίρου κάτω των 10.000€. Θα ήθελα να γνωρίζω εάν με τη προσθήκη της δευτερεύουσας δραστηριότητας διατηρείται αυτή η απαλλαγή του ΦΠΑ ή θα πρέπει να απενταχθούμε απο το απαλλασσόμενο καθεστώς ΦΠΑ; Και στη περίπτωση που απαιτείται απένταξη απο ποια ημερομηνία πρέπει να επισρέψουμε στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ; (Σήμ. τα έσοδα του 2016 απο την παροχή υπηρεσιών συνεργείου ήταν 9.402€ και απο την αγροτική δραστηριότητα 3.151€. Οπότε αθροιζόμενα φθάνουν τις 12.554€).