Παλιός συνταξιούχος (όχι ογά αλλά άλλου φορέα) , ανένταχτος σε καθεστώς ΦΠΑ, με αγροτικά εισοδήματα στα προηγούμενα έτη, αν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ με ημερομηνία 31/12/2016 έχει περικοπή σύνταξης 60%?