Συνταξιούχος του ΟΓΑ, που πήρε σύνταξη πριν την ψήφιση του 4387/2016, πρόκειται να διοριστεί μέσα στο 2017 ως ιεροψάλτης, απασχόληση που εμπίπτει στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Θα υπάρξει περικοπή στην σύνταξή του;