Αν αγρότης μη ενταγμένου καθεστώτος την χρήση 2016 έλαβε επιδοτήσεις (ανεξαρτήτου ορίου) πρέπει να πάει υποχρεωτικά αγρ.ειδικού καθ.από 01/01/17?Και αν ναι αυτό ισχύει για χρήση 2017, δλδ υποβολή Ε3 με αγρ.ειδικού καθ.και ΜΥΦ για 2017, και όχι για 2016?