α) Ελεύθερος Επαγγελματίας έχει δική του επιχείρηση και ταυτόχρονα έχει και χωράφια με ελιές . Κάθε χρόνο βγάζει λάδι το οποίο το κρατάει ο ίδιος για την οικογένεια του . Για την αγροτική του αυτή δραστηριότητα επιδοτείται . Δεν κόβει κανένα παραστατικό και το ελαιοτριβείο δεν του κόβει κάποιο παραστατικό . Όμως έχει μόνο την επιδοτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ . Ποια είναι η φορολογική ( και αν υπάρχει και ασφαλιστική ) νομοθεσία που διέπει την παράλληλη δραστηριότητα του και ποιες οι υποχρεώσεις του .

Παρακαλώ απαντήστε μου και για την περίπτωση που είναι μισθωτός ή συνταξιούχος και είναι η ίδια περίπτωση ( ιδία χρήση ) .

β) ΄Για την ίδια ως πάνω περίπτωση αν έχει στην κατοχή του αγροτικό αυτοκίνητο τι πρέπει να δηλώνει στην δήλωση του ;

γ) Αν κάποιος που δεν έχει άλλα εισοδήματα , έχει γραφτεί στον ΟΓΑ και πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές αλλά δεν έχει αγροτικό πραγματικό εισόδημα , θα πρέπει να εμφανίζει εισόδημα από αγροτικά ; Είναι για κάτι άλλος υπόχρεος ;

δ) Κάποιος ο οποίος για παράδειγμα έχει αγροτικό εισόδημα πραγματικό . Έχει κάποιο έσοδα και έχει κάποια έξοδα . Ποια είναι η διαδικασία για την δήλωση του , για το ΦΠα , ΚΦΑΣ και σε τι άλλο είναι υπόχρεος κλπ ;

ε) Τι είναι ο αγρότης ειδικού , τι είναι ο αγρότης κανονικού καθεστώτος ποιες οι υποχρεώσεις του , ποια τα έντυπα κλπ .
Παρακαλώ παραθέστε μου και όλους τους νόμους /ΠΟΛ . Σας ευχαριστώ .