Καλησπέρα σας.

Στην διόρθωση των αποκλίσεων των ΜΥΦ που η προθεσμία λήγει στις 8/5/2017 περιλαμβάνονται και οι διορθώσεις των δαπανών(ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ κτλ);
Αν η διόρθωση των δαπανων στις ΜΥΦ δεν περιλαμβάνεται στην ανωτέρω προθεσμία,ποιο είναι το πρόστιμο;100€ για κάθε τρίμηνο;

Σας ευχαριστώ.