Εργατοτεχνίτης (ψήστης) προσελήφθηκε το 2013 και το ωράριο εργασία του είναι Παρασκευή έως Κυριακή 15:00-18:00 με ωρομίσθιο 4,00€. Πόσες μέρες αδείας δικαιούται για το 2018 και παρακαλώ να μου αναφέρεται και τον τρόπο υπολογισμού των ημερών κανονικής άδειας για εργαζόμενο μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης.