Ανώνυμη εταιρεία ,μισθώνει ολο το 2016 , οικόπεδο τρίτου γιατί πρόκειται κάποια στιγμή να ανεγείρει κτίριο υποκατάστημα της ήδη υπάρχουσας ενεργής ΑΕ.Τα ενοίκια αυτά ποιάς χρήσης Αποτελέσματα επηρεάζουν ,αυτής στην οποία έγιναν και λογιστικοποιήθηκαν αλλά και καταβλήθηκαν (αυτοτέλεια χρήσεων) ή θεωρούνται έξοδα επόμενων χρήσεων και τώρα πρέπει να τα βάλω σε έναν ενδιάμεσο λογαριασμό ,μεχρι να λειτουργείσει το νέο υποκατάστημα ???(όπως λέει κάποιος και εγώ δεν συμφωνώ)και αν ναι στο δεύτερο σε ποιό λογαριασμό ?και όταν λειτουργείσει θα τα ρείξω όλα μαζί σε μια χρηση στην χρήση λειτουργίας?
ευχαριστώ εκ των πρωτέρων