Ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα στην Αθήνα έχει υποκατάστημα φωτοβολταϊκό πάρκο σε ιδιώκτικο από την εταιρεία αγροτεμάχιο στον νομό Βοιωτίας. Το πάρκο αυτό πρόκειται να πουληθεί ως υποκατάστημα μαζί με το ακίνητο. Κατά την διάρκεια κατασκευής του πάρκου η εταιρεία είχε πάρει από την ΔΟΥ απαλλαγή ΦΠΑ για το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής του.

Η ερωτήσεις μου είναι,

α) Στην πώληση πρέπει να κοπεί τιμολόγιο; Αν ναι, με φπα, χωρίς φπα ή τιμολόγιο με χαρτόσημο ;

β) Πρέπει να γίνει διακανονισμός παγίου για σκοπούς ΦΠΑ

και γ) αργότερα στην φορολογία εισοδήματος, πως αντιμετωπίζεται η πώληση ;