ΣΕ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΟΣΟΥ 50.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΜΜΟΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ( ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ? - ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ? -κλπ) Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ.