Παρακαλώ να μου απαντήσετε στο εξής : αν μια ΑΜΚΕ (Αστική μη κερδοσκοπικά), μπορεί να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της τη δαπάνη μισθοδοσίας που λαμβάνει μέλος της (διαχειριστής) ο οποίος είναι ταυτόχρονα και μισθωτός της επιχείρησης ή κάτι τέτοιο θεωρείται έμμεση διανομή.