Ιδιωτική κλινική απασχολεί ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων ως επιστημονικούς υπεύθυνους στα τμήματα της κλινικής .Kάθε εργοδότης που απασχολεί υγειονοµικούς µε πάγια αντιµισθία ή εφηµερία ή ως ωροµίσθιους ή ως επιστηµονικά υπευθύνους µε απόφαση Nοµαρχίας σε ιδιωτικές κλινικές , διαγνωστικά κέντρα, πολυιατρεία κ.λ.π., για τους µετόχους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε αποδοχές σε εταιρία (ιατρική, φαρµακευτική, κτηνιατρική κ.λ.π. που έχει τη νοµική µορφή της O.E., Ε.Ε., E.Π.E., Μονοπρόσωπης E.Π.E., Α.Ε.), κ.λ.π. πρέπει να διενεργεί κράτηση πάγιας µηνιαίας εισφοράς για τον Kλάδο Σύνταξης
Τι αλλάζει με τον Ν. 4387/2016 στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των εν λόγω ιατρών που αποδίδαμε ως εργοδότης εως 31/12/2016 ;